Nuffnang

Saturday, July 15, 2017

Preview of "Kurokawa no Techou" - Summer 2017

Title: Kurokawa no Techou 黒革の手帳 (The Black Leather Notebook)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 20 July 2017
Timeslot: Thursdays 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Original novel by: Matsumoto Seicho
Theme Song: "Seiiki" by Fukuyama Masaharu
Cast: Takei Emi, Eguchi Yosuke, Naka Riisa, Takito Kenichi, Wada Masato, Naitou Risa, Takashima Masanobu, Maya Miki, Takahata Atsuko, Okuda Eiji, Ito Shiro

No comments: